2 ต.ค. 2022 เวลา 06:00 • ความคิดเห็น
• คำถามมีความใกล้เคียงกัน คำตอบก็คงไม่ต่างกันมาก ขอยืมคำตอบนี้มาเป็นข้อคิดอีกแนวทางหนึ่งครับ 🙏
โฆษณา