คุณเข้าใจ คลาดเคลื่อน ครับ
พุทธ ในเนื้อหาสาระ โดยแท้
ไม่มีเรื่องพวกนี้เลย
ทั้ง เวียนว่ายตายเกิด นรกสวรรค์
1
มันเป็นความเข้าใจ ของผู้ที่ศึกษา พุทธศาสนา ในแง่มุม หนึ่ง ๆ
ที่แตกแขนง ออกไป ผสมกับ มอญ ฮินดู พราหมณ์ หรือ แล้วแต่ สำนักใดจะแต่งเติม
ถ้าจะให้ตอบ ตามความเข้าใจที่คุณถาม
1.ตายแล้ว ไปสวรรค์เสพสุข
และ ไปต่อนรกชดใช้กรรม แล้วไปเกิดใหม่ หากไม่ถึงนิพพาน
2.เพราะเขาอยาก เสพแต่สุข ทุกข์ไม่เอา ความสงบ นิพพาน ก็ไม่เอา
จะเอาแต่ สุข สบาย สวยหล่อ ไปวัน ๆ
131 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...