ความคิดเห็นบนคำถาม

ถามผู้รู้ธรรมะครับ แต่ขอคำตอบแบบไม่เวิ่นเว้อ 1.ตกลงแล้วเราตายแล้วไปเกิดใหม่(เวียนว่ายตายเกิด)หรือไปนรกสวรรค์กันแน่ 2.แล้วทำไมชาวพุทธส่วนใหญ่จึงตั้งเป้าที่จะไปสวรรค์มากกว่า นิพพาน?
1 ต.ค. 2022 เวลา 14:04 • ปรัชญา • 25 คำตอบ
คำตอบ (25)
 • สุดยอดคำตอบ
  • ตอบแบบไม่เวิ่นเว้อ: ถ้าสงสัยถามเพิ่มได้ครับ
  1
  1. สังสารวัฎ ไม่ใช่มีแค่เพียงนรกสวรรค์เท่านั้น (ยังมีภพซ้อนภพอีก: เช่น ภูติ ผี ปิศาจ เปรต อสุรกาย สัตว์เดรัจฉาน สัมพเวสี มนุษย์ พรหม อรูปพรหม และอื่น ๆ อีกมากมาย)... อ่านต่อ
  2
  • 14
 • ตอบเเบบตรงไปตรงมาครับ
  1.ไม่มีใครไปเกิด-ตาย มีเเค่รูปนามเท่านั้น ที่ไปเกิด-ตาย เเต่ไม่มี "เรา" เราเป็นเพียงความคิด เป็นทฤษฎีเท่านั้น ไม่ได้มีอยู่จริงๆ สิ่งที่ไปเกิด คือ รูปธรรม เช่น มาเกิดในมนุษย์ รูปธรรมก็เป็นมนุษย์ ถ้าไปเป็นเปรตรูป...
 • แนวคิดตายแล้วเกิดใหม่มีอยู่ในหลายวัฒนธรรม หลายศาสนา แนวคิดนี้ส่วนใหญ่จะเชื่อว่าเมื่อ “เรา” ตายไป วิญญาณของ “เรา” จะเกิดใหม่เป็นโน่นเป็นนี่
  ถ้าเป็นทางพุทธ มันไม่มี “เรา” หรือวิญญาณของ “เรา” ไปเกิดใหม่ มันเป็นเพียงกระแสการเกิดดับของจิตที่ถี่ยิบจนเข้าใจไปว่ามี “เรา” อยู่จริงๆ เมื่อ...
 • ก่อนอื่นต้องทำความรู้ให้ตรงกันว่า...ชาวพุทธที่กล่าวคือพุทธแบบใด..พุทธพราหมณ์..พุทธผี..หรือพุทธแท้...ถ้าเป็นพุทธ สองกลุ่มแรก..ก็คงยึดติดสุข หรือสวรรค์..จึงต้องการเช่นนั้น ส่วนพุทธแท้ก็คงต้องการนิพพาน..หรือ..หลุดพ้น..กราบคารวะทุกท่านที่จำเริญในธรรม..ครับ
 • 1. การเวียนว่ายตายเกิดก็คือการตายแล้วไปเกิดในภพภูมิต่างๆ ได้แก่ นรก เปรต อสูรกาย มนุษย์ สวรรค์ พรหม เกิดภพภูมิใหม่แล้วก็ตายแล้วก็ไปเกิดในภพภูมิใหม่ๆๆๆๆ เวียนไปเรื่อยๆขึ้นอยู่กับกรรมและภูมิของจิตเรา
  2. ในบรรดาภพภูมิที่ผมเล่ามาตามข้อ1. ภพภูมิของสวรรค์จะมีบรรยากาศที่น่าห...
 • ข้อแรกนี่ที่ได้รับรู้มา คือจิตสุดท้ายของผู้ตาย ที่จะมีทีไปเป็นนรกภูมิ หรือสวรรค์
  ข้อสองการนิพพานคือการหยุดการเวียนว่ายตายเกิด เป็นจุดสูงสุดของพุทธศาสนา ส่วนสวรรค์ไม่ใช่การหยุด ยังต้องเวียนว่ายตายเกิด จึงไม่ใช่หนทางสู่การด...
  • 1
 • 1.การเกิด หรือ สวรรค์ หรือ นรก ก็คือ วัฏฏะ ใน สังสารวัฏ ถ้าไม่ถึง นิพพาน
  2.เหตุที่คนทั่วไป ปรารถนาสวรรค์ เพราะยังติดในสุข ซึ่งความสุข ก็มีทุกข์ เป็นคู่ขนาน จัดเป็นโลกิยะ เช่นกัน , ถ้าปรารถนา นิพพาน ต้องตัดได้ทั้งส...
 • 1.ตายแล้วจิตเลวเกิดเป็นสัตว์นรก เปรต อสูรกาย สัตว์เดรัจฉาน หมดบาปเกิดเป็นคนหรือเทวดา
  จิตดี เกิดเป็น เทวดา พรหม อรูปพรหม
  หมดบุญลงมาเกิดเป็นคนหรือลงนรก...
  • 1
 • 1 ตอบแบบกำปั้มทุบดินเลย ก็มีทั้งนรกและสวรรค์ แต่ถ้าจะตอบในเชิงปรัชญาศาสตร์ มีคำกล่าวไว้ว่า ความตายไม่ใช่จุดสิ้นสุดสุดท้าย แต่เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวใหม่ เต๋า กล่าวไว้อย่างนั้น 2 หากจะกำหนดเพียงพุทธก็ไม่ได้ แต่เป็นผู้คน เพราะคนเรานั้นพยายามตอบคำถามเรื่องชีวิตหลังความตายกันในทุ...
  • 1