3 ต.ค. 2022 เวลา 14:10 • ปรัชญา
ก่อนอื่นต้องทำความรู้ให้ตรงกันว่า...ชาวพุทธที่กล่าวคือพุทธแบบใด..พุทธพราหมณ์..พุทธผี..หรือพุทธแท้...ถ้าเป็นพุทธ สองกลุ่มแรก..ก็คงยึดติดสุข หรือสวรรค์..จึงต้องการเช่นนั้น ส่วนพุทธแท้ก็คงต้องการนิพพาน..หรือ..หลุดพ้น..กราบคารวะทุกท่านที่จำเริญในธรรม..ครับ
โฆษณา