2 ต.ค. 2022 เวลา 10:59 • สุขภาพ
สำคัญอย่างมีเงื่อนไข บางคนอดไม่ได้
ไม่สำคัญอย่างมีเงื่อนไข บางคนสามารถไม่กินได้
ไม่สามารถบอก ประกาศได้ว่าทุกคนต้องกินมื้อเช้า
โฆษณา