ทำใจยังไงในการสอบตกทั้งๆที่ตั้งใจแล้วแท้ๆ ?
คำถามนี้ถูกลบ
บางทีการสอบตกอาจจะไม่ใช่เพราะเราไม่ตั้งใจทำหรือไม่ตั้งใจเรียนก็ได้ แต่อาจเป็นเพราะเรายังไม่เข้าใจ concept ของวิชานั้นๆมากพอต่างหาก ในการสอบครั้งถัดไปเลยอยากจะแนะนำให้ทำความเข้าใจกับเนื้อหาและหา concept ของเนื้อหาในวิชานั้นๆให้เจอค่ะ ดีกว่าการมานั่งอ่านและท่องจำแต่นำไปประยุกต์ใช้ในข้อสอบที่มีการปรับเปลี่ยนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของรายวิชาค่ะ
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 2
    โฆษณา