แล้วแต่คนครับ
ไม่หิวก็ไม่ต้องไปฝืนกิน บางครั้งกินมากเกินไปแล้วง่วงอีก เพราะเลือดถูกดึงไปเลี้ยงกะเพาะ ทำให้เลิอดเลี้ยงสมองน้อย
กรณีนอนดึกตื่นสาย ก็ไม่จำเป็นเท่าไหร่เช่นกันครับ
โฆษณา