การลดหย่อนภาษีคิดยังไงนะ???
หลายๆ คนอาจจะสงสัยหรือยังไม่รู้ว่า
ภาษีที่เราต้องจ่ายในทุกๆ ปีนั้นสามารถที่จะลดลงได้
1
Biz Fact : การลดหย่อนภาษีคิดยังไงนะ???
ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จัก คำว่า "ภาษี" กันครับ
ภาษี หรือก็คือ ภาระที่ประชาชนมีหน้าที่ต้องนำส่งให้
ภาครัฐตามที่กฏหมายกำหนดเพื่อสนับสนุนรัฐและกิจการของรัฐ
แล้วอะไรละที่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีของเราได้
( ค่าลดหย่อน คือ สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ช่วยให้เราเสียภาษีน้อยลง
เมื่อคำนวนภาษี หรืออาจช่วยให้ได้เงินคืนภาษีเพิ่มขึ้น ) เราจะมาบอกกันครับ
โดยทางเราจะแบ่งออกเป็นกลุ่มๆ ได้แก่
1. เกี่ยวกับตนเองและครอบครัวหรือขั้นพื้นฐาน ก็จะมี ค่าลดหย่อนส่วนตัว ค่าลดหย่อนคู่สมรส ค่าลดหย่อนบุตร ค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา ค่าฝากครรภ์และคลอดบุตร ค่าอุปการะเลี้ยงดูผู้พิการหรือทุพพลภาพ
Biz Fact : ตารางที่ 1
2. เกี่ยวกับประกันชีวิต การออม การลงทุน จะมี เบี้ยประกัน เบี้ยประกันสุขภาพ เบี้ยประกันบำนาญ เงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินสะสมเข้า กบข. เงินสะสมเข้ากองทุนสงเคราะห์ ครูโรงเรียนเอกชน เงินสะสมเข้ากองทุนการออมแห่งชาติ(กอช.) ค่าซื้อหน่วยกองทุน RMF ค่าซื้อหน่วยลงทุน LTF เงินนำส่งเข้ากองทุนประกันสังคม
Biz Fact : ตารางที่ 2
3. เกี่ยวกับกระตุ้นเศรษฐกิจ และการบริจาค ได้แก่ ดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อซื้อที่อยู่อาศัย เงินบริจาคทั่วไป เงินบริจาคสนับสนุนการศึกษา การกีฬา การพัฒนาสังคม สาธารณประโยชน์ และสถานพยาบาลรัฐ และเงินบริจาคพรรคการเมือง
Biz Fact : ตารางที่ 3
จะเห็นได้ว่ามีหลายหลากวิธีการในการช่วยให้คุณลดหย่อนภาษีได้
ลองนำเอาไปปรับใช้ตามความเหมาะสมกันดูนะครับ
Biz Fact | แนวคิดธุรกิจ การบริหาร เศรษฐกิจ การตลาด
1ถูกใจ
292รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • กำลังนิยมในบล็อกดิต
   ด่วน! มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ กฎหมายลูกเกี่ยวกับเลือกตั้ง 2 ฉบับแล้ว ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ. 2566 และ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566
   KTSUPAI32 - กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ 32 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก : https://shorturl.asia/rRv4s
   5 สิ่งที่ควรทำในการปฏิเสธ 1. พูดให้ชัดเจน
   Podcast ชวนคุย EP. 1 ❤️🎉 มาฝึกฟังภาษาอังกฤษกันค่ะ 🇬🇧
   ดูทั้งหมด