อย่าใจร้ายกับตัวเองนักเลย
อย่าใจร้ายกับตัวเองนักเลย
💓💓💓💓💓💓💓💓
"ดีใจ" กับตัวเองเวลาสำเร็จ
บางคน ในคราวที่ทำอะไรสำเร็จ แต่ก็ยังไม่ดีใจกับตัวเอง มิหนำซํ้ายังทำร้ายตัวเองด้วยความไม่พอใจต่อความสำเร็จในขั้นนั้นของตัวเอง เนื่องเพราะ เปิดพื้นที่ให้ความโลภ ไม่รู้จักพอมารุกรานพื้นที่ใจ จนมองไม่เห็นขีดขั้นความสำเร็จในเบื้องต้นที่พบเจอ จนทำลายความภาคภูมิใจ และ พลังใจลงไป
ดีใจ กับตัวเองบ้างในเวลาสำเร็จ คือ ก้าวเเรกของการพัฒนาตนเอง
"ใจดี" กับตัวเองเวลาพลั้งพลาด
บางคนนี่ช่างใจร้ายกับตัวเองจังเลย พลั้งพลาดนิด พลั้งพลาดหน่อย จะเอาเป็นเอาตายกับตัวเอง ก็ในเมื่อเราก็รู้อยู่แก่ใจ ว่า ใครก็มีโอกาสพลาดกันได้ แล้วทำไมทีเวลาเราเองพลาด จะไม่ให้อภัยตัวเองเลยรึ บอกตัวเอง ว่า ไม่เป็นไร พลาดแล้ว ปรับปรุงแก้ไขใหม่ ต่อไปฉันจะไม่ทำให้แกพลาดแบบนี้อีก
ใจดีกับตัวเองบ้างเถอะ อย่าใจร้ายนักเลย ตราบใดที่ยังมีลมหายใจ ตราบนั้นเรายังมีโอกาสแก้ไขข้อผิดพลาดได้เสมอ ..
ดีใจ กับตัวเองเวลาสำเร็จ
ใจดี กับตัวเองเวลาพลั้งพลาด
ทำได้อย่างนี้เจริญแน่นอน...
มองอีกมุม ..
แสดงความคิดเห็นของคุณ...