5 ต.ค. 2022 เวลา 11:00 • ธุรกิจ
โครงการ “สุขสบาย หายฉุกเฉิน”
เวนดิ้งพลัส ผุดโครงการ CSV “สุขสบาย หายฉุกเฉิน” ติดตั้งตู้ผ้าอนามัยอัตโนมัติ ฟรี 100 โรงเรียน พร้อมเปิดโอกาสหน่วยงาน บริษัท โรงงานที่สนใจร่วมลงทะเบียนได้ ตั้งเป้าเปิดให้บริการ 10,000 ตู้ ทั่วประเทศ
1
บริษัท เวนดิ้ง พลัส จำกัด ในเครือบริษัท พลัส เทค อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ PTECH บริษัทในกลุ่มบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ผุดโครงการเพื่อสังคม ภายใต้แนวคิด Creating Shared Value หรือ CSV
ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กรที่ต้องการส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงเทคโนโลยีพื้นฐานได้ง่าย ตามแนวทางเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพและยังได้เป็นการช่วยสังคมได้เช่นเดียวกัน
โดยบริษัท เวนดิ้ง พลัส จำกัดได้จัดตั้งโครงการ เพื่อสังคม “สุขสบาย หายฉุกเฉิน” เป็นโครงการที่เปิดโอกาสการเข้าถึงตู้จำหน่ายผ้าอนามัยให้แก่โรงเรียนมัธยมหญิงและสหศึกษาทั่วประเทศที่ขาดแคลนสวัสดิการและปัจจัยพื้นฐานสำหรับเยาวชนหญิง ครูและเจ้าหน้าที่ผู้หญิง
พร้อมทั้งเปิดโอกาสสำหรับหน่วยงานต่างๆ บริษัท โรงงานที่สนใจโครงการ “สุขสบาย หายฉุกเฉิน” สำหรับพนักงาน ก็สามารถแจ้งลงทะเบียนมาได้เช่นเดียวกัน
1
โดยโครงการดังกล่าวนี้ ตั้งเป้าติดตั้งและเปิดให้บริการตู้ผ้าอนามัยอัตโนมัติให้ได้ 10,000 ตู้ ทั่วประเทศ ภายในปี 2565 นี้
นายวิรัช มรกตกาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เวนดิ้ง พลัส จำกัด และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพาณิชย์และการลงทุน กลุ่ม SABUY ได้เปิดเผยเกี่ยวกับนโยบาย CSV และโครงการดังกล่าวนี้ว่า
“ธุรกิจในกลุ่มของ SABUY เรามีความมุ่งมั่นที่จะสร้างธุรกิจของเราให้สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมโดยภาพรวมอยู่อย่างต่อเนื่อง
เห็นได้จากการวางวิสัยทัศน์แนวทางธุรกิจในเครือของ SABUY ทั้งหมด ที่มุ่งมั่นพัฒนาและต้องการสร้างเทคโนโลยีที่เข้าถึงง่าย ซึ่งเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพก็เป็นอีกหนึ่งภารกิจที่เราวางแผนไว้ และเพื่อตอบสนองนโยบายนี้ ทางบริษัทเวนดิ้ง พลัส ที่เป็นธุรกิจตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ เปิดให้บริการครอบคลุมกว่า 51 จังหวัดทั่วประเทศ
เราได้มีการพัฒนาขยายผลิตภัณฑ์ออกมาอย่างต่อเนื่อง โดยผลิตภัณฑ์ล่าสุดคือ ตู้ผ้าอนามัยอัตโนมัติ ซึ่งเราเล็งเห็นว่าปัจจุบันมีโรงเรียนมัธยมที่การเข้าถึงสุขอนามัยและเทคโนโลยียังเป็นเรื่องยาก ดังนั้นผลิตภัณฑ์ตู้ผ้าอนามัยนี้จึงนับได้ว่าจะเป็นเครื่องมืออย่างดีที่จะเป็นช่องทางในการส่งเสริมเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพสู่สังคมได้ในวงกว้าง”
โครงการ “สุขสบาย หายฉุกเฉิน” นี้ ทางเวนดิ้ง พลัส จะเปิดรับโรงเรียนมัธยมหญิง หรือสหศึกษา มหาวิทยาลัย ที่สนใจสามารถลงทะเบียนแจ้งความจำนงเพื่อรับการติดตั้งตู้ผ้าอนามัยอัตโนมัติได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยเราจะพิจารณาจำนวนตู้ ตามจำนวนของนักเรียน อาจารย์และเจ้าหน้าที่สถานศึกษาเพื่อให้สามารถรองรับความต้องการได้อย่างเพียงพอ
โดยโครงการนี้เราเปิดรับสถานศึกษาทั้งสิ้น 100 แห่ง ครอบคลุมเขตพื้นที่ให้บริการ 51 จังหวัด ทางเวนดิ้ง พลัส หวังว่าเราจะสามารถเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเสริมสร้างสุขอนามัยและการเข้าถึงปัจจัยพื้นฐานสำหรับสุภาพสตรีทุกท่านนะครับ” นายวิรัชกล่าวเสริมปิดท้าย
นอกจากนี้ เพื่อให้การให้บริการตู้ผ้าอนามัยสามารถเข้าถึงยังกลุ่มประชาชนทั่วไป หากมีหน่วยงาน บริษัท หรือโรงงานต่างๆที่สนใจเสริมสร้างสวัสดิการและยกระดับสุขอนามัยของพนักงานก็สามารถติดต่อร่วมลงทะเบียนขอรับการติดตั้งตู้ผ้าอนามัยฟรี ได้เช่นกัน โดยตั้งเป้าการติดตั้งและเปิดให้บริการตู้ผ้าอนามัยอัตโนมัติทั้งสิ้น 10,000 ตู้ ทั่วประเทศ
สำหรับสถานศึกษาหรือหน่วยงานที่สนใจโครงการเพื่อสังคม “สุขสบาย หายฉุกเฉิน” สามารถลงทะเบียนแจ้งความจำนงเข้าร่วมโครงการเพื่อรับการติดตั้งตู้ผ้าอนามัยอัตโนมัติได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
ผ่านทางเวปไซต์ www.vdp.co.th/สุขสบายหายฉุกเฉิน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Line O/A : @vendingplus ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2565
โฆษณา