ทำได้เรื่อยไป ไม่เบื่อ เจ็บก็ตั้งหลายครั้งแต่ก็ยังไม่เลิก
แสดงความคิดเห็นของคุณ...