ผมเริ่มค้นพบและแน่ใจในความสามารถ ทิศทางความคิด วิธีการปฏิบัติ ของตนเองเมื่อช่วง 35 ปีครับ
ก่อนหน้านั้นอาจเป็นบุคลิกที่มีการปรับตามความต้องการขององค์กร หรือผู้คนรอบข้าง
แสดงความคิดเห็นของคุณ...