'สภาวะไร้ตัวตน' เป็นความเจ็บปวดที่สุดของใครบางคน
เคยอ่านสัมภาษณ์คนที่เป็นเด็กแว้น ยกพวกตีกัน
หนึ่งในแรงผลักดันของการกระทำคือ กลัวการไร้ตัวตน
จึงได้ทำอะไรที่เสี่ยงตาย ยอมให้สังคมก่นด่า มากกว่าไร้ตัวตน
ฉะนั้น
- ถ้ามีใครมาทำแบบนี้กับเรา เราเพิกเฉย
แสดงความคิดเห็นของคุณ...