7 ต.ค. 2022 เวลา 01:55 • ความคิดเห็น
ถ้ารู้เรื่องพลังงานจะไม่ทำค่ะ หรือจะปล่อยวางให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้
เรื่องก็มีอยู่ว่า คุณคิดอย่างไร ทำอะไร คุณจะได้อย่างนั้น ถ้าคุณไม่อยากได้ พลังงานตอบกลับจากความคิดและการกระทำในแง่ลบคืนมา คุณก็จะหยุดได้เอง
ประเด็นคือ คุณยังไม่รับรู้ชุดข้อมูลเรื่องพลังงาน ในตัวคุณเองค่ะ ว่ามันมีอำนาจมากแค่ไหน คุณจะควบคุมมันและพยายามฝึกที่จะควบคุมตนเอง
เพราะเมื่อคุณสามารถฝึกควบคุมความคิดได้ คุณจะบรรลุเป้าหมายในสิ่งที่คุณต้องการได้ทุกอย่าง ในทุกเรื่อง
ไม่มีใครทำให้ได้ นอกจากคำแนะนำ แต่คุณต้องฝึกทำด้วยตนเอง
โฆษณา