เป็นเรื่องความเชื่อ
ความเชื่อ คือ สิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้แต่สามารถถ่ายทอดต่อกันได้
ถ้าไม่สร้างผลเสียต่อผู้อื่นและมีประโยชน์ต่อสังคมก็เชื่อได้(ควรทำ)
ถ้าอธิบายในแบบวิทยาศาสตร์มันคือ "กุศโลบาย"
เพราะการสร้างความดีจะทำให้เพื่อนมนุษย์ได้ประโยชน์ทำให้เรามีแต่สังคมดีๆในการใช้ชีวิต มีความสุข ไม่ต้องหวาดระแวงในความไม่ปลอดภัย ไม่ต้องทำร้ายหรือแย่งชิงปัจจัย 4 ไม่ต้องถูกเอาเปรียบหรือแย่งชิงทรัพยากรณ์ต่างๆที่ใช้ดำรงค์ชีวิต ฯลฯ สังคมมนุษย์จะสงบสุข
51 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา