ความคิดเห็นบนคำถาม

"เกิดเป็นคนแล้วไม่ทำความดีสร้างกุศล นับว่าเสียชาติเกิด" ทุกท่านคิดว่าเรื่องนี้จริงอย่างไรบ้างครับตามความเห็นของแต่ละท่าน ?
7 ต.ค. 2022 เวลา 05:32 • ปรัชญา • 7 คำตอบ
คำตอบ (7)
 • จริงที่สุด เพราะคนเราเกิดมาเพื่อใช้กรรม&ควรใช้โอกาสนี้ สร้างกุศลเพื่อไว้ติดตัวตนสิ้นลมหายใจไปแล้ว เพื่อรอการกำเนิดใหม่ในสภานะใดๆ,ก็ตาม
 • เรื่องของคำว่าเกิดคน ..เป็นคนที่แตกต่างกันมา ด้วยจิตที่มาอาศัยเรือนกายมนุษย์ มนุษย์ที่รู้จักคำว่าบุญกุศล จิตเค้าดี..ย่อมมีนิสัย ที่เคยทำมา เคยรู้จักคำว่าพระคุณพ่อแม่ เค้าก็นำเรือนกายพ่อแม่มาสร้างบุญกุศล รู้จักความกตัญญูรู้คุณพ่อแม่ มีความเห็นอกเห็นใจพ่อแม่ ที่ให้กำเนิด ให้โอกาสแก...
 • จริง เพราะคนได้ชื่อว่าเป็นสัตว์ประเสริฐ
 • เป็นเรื่องความเชื่อ
  ความเชื่อ คือ สิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้แต่สามารถถ่ายทอดต่อกันได้
  ถ้าไม่สร้างผลเสียต่อผู้อื่นและมีประโยชน์ต่อสังคมก็เชื่อได้(ควรทำ)
  ถ้าอธิบายในแบบวิทยาศาสตร์มันคือ "กุศโลบาย"...
 • ก็จริงค่ะ ใจงาม ใจดี ใจกุศล การแบ่งปัน การช่วยเหลือผู้อื่น ล้วนเป็นการสร้างพลังงานบวกให้กับตนเองและคนรอบข้าง พระพรจะหลั่งไหลเข้าสู่ชีวิตของคนนั้น
  ใครก็ตามที่ช่วยเหลือ ให้ความอนุเคราะห์กับผู้ที่มีจิตใจเป็นกุศล ผู้คนที...
 • ต่างความเชื่อ ต่างความคิด ต่างชีวิต
  ถ้าให้ตัดคำพวกนั้นออกไปเลย
  คำว่า สร้างกุศล
  คนเรา มนุษย์ มีจิตใต้สำนึกในแต่ละคน...