7 ต.ค. 2022 เวลา 13:44 • ปรัชญา
เรื่องของคำว่าเกิดคน ..เป็นคนที่แตกต่างกันมา ด้วยจิตที่มาอาศัยเรือนกายมนุษย์ มนุษย์ที่รู้จักคำว่าบุญกุศล จิตเค้าดี..ย่อมมีนิสัย ที่เคยทำมา เคยรู้จักคำว่าพระคุณพ่อแม่ เค้าก็นำเรือนกายพ่อแม่มาสร้างบุญกุศล รู้จักความกตัญญูรู้คุณพ่อแม่ มีความเห็นอกเห็นใจพ่อแม่ ที่ให้กำเนิด ให้โอกาสแก่จิตน้อยๆมาอาศัยเรือนกาย รู้จักว่ากายนี้มีพระคุณ ต้องดูแลกายนี้ ไปทำมาหากิน แล้วเค้าแบ่งเวลา แบ่งปัจจัยนั้นมาสร้างเป็นบุญกุศลเกิดขึ้น ทำด้วยความเต็มใจ
เค้าทำบุญไม่ได้ทำไปเพื่อเรียกร้องความร่ำรวย ลาภยศสรรเสริญ ทำไปเพื่อสละเรื่องราว หรือ ลดละความยึดถืออารมณ์โลภโกรธหลงให้มันน้อยลงไป เพราะความหลงใหลในอารมณ์โลภโกรธหลง ที่เราต้องใช้ไปทำมาหากิน ต้องมีกายวาจาใจ ..ที่จมกับอารมณ์ โลภโกรธหลง อารมณ์นานาชนิด ที่ไหลออกมา ต้องคิดทำนั้นทำนี้ อยากกิน อยากได้ อยากเที่ยว อยาก… มันมีความอยากตลอดเวลา
แม้แต่การทำบุญ ก็อยากได้บุญ ..เราก็รู้ว่านั้นมันเป็นความอยากอีกเหมือนกัน แต่เราก็รู้จักว่า เวลาทำบุญ เราควรจะวางจิตวางใจอย่าง นำเรือนกายพ่อแม่สร้างบุญ เราก็ใช้กิริยากายวาจาใจที่นอบน้อม เพื่อสร้างบุญกุศล คือเห็นความสำคัญว่าบุญกุศลที่ทำไว้ นั้นจะช่วยเหลือเกื้อกูลจิตของเรา จากกายกรรม..กายมีแต่กรรม มันก็มีอุปสรรค มีอารมณ์มากมายเกิดขึ้น เราก็นำกายกรรม..ที่เราได้มาค่อยๆก่อค่อยๆสร้างขึ้น เพื่อให้เรามีกายบุญ
คนที่มีกายบุญอารมณ์ต่างมันก็ค่อยๆสงบหลง ความโลภโกรธหลงก็น้อยลง สติสัมปชัญญะของจิต ก็ค่อยๆโตขึ้นมา ขยายใหญ่ขึ้น ให้จิตมีสติพิจารณากลั่นกรอง ยับยั้งอารมณ์ หยุดยั้งอารมณ์นึกคิด ที่จะนำพาไปสร้างกรรม ให้กายนี้มีทุกข์จิตก็ต้องรับทุกข์ไปด้วย ความหลงใหลเนื่องด้วยอารมณ์ก็ลดน้อยลงไป จิตมีสติมากขึ้นก็จะรู้จักว่าบุญกุศล นั้น ทำให้รู้จักกรรม ก็นำเรือนกายนี้มาประพฤติปฏิบัติธรรม เพื่อหนีกรรม
ส่วนคนที่เค้า ไม่รู้จักคำว่าบุญ เค้าก็ไม่สร้างบุญกุศล ไม่รู้จักว่าพระคุณ แม้แต่พ่อแม่ที่ให้กายมา เค้าก็ย่อมไม่ระมัดระวัง การใช้กายวาจาใจกับพ่อแม่ตน แล้วเรือนกายที่พ่อแม่ให้จิตมาอาศัย มันจะมีบุญกุศลเกิดขึ้นมาหนุนนำจิตของตนได้อย่างไร เรื่องการสร้างบุญกุศล ก็เป็นเรื่องของแต่ละดวงจิต จะเข้าใจหรือไม่เข้าใจ บางคนก็ว่าคนทำบุญงมงายก็มี มันมีหลายๆเหตุผล หลากหลายความเข้าใจ ..
คนที่เข้าใจคำว่าบุญ เค้าก็สะสมบุญของเค้าให้เกิดขึ้น แล้วเค้าก็สังเกตได้ว่า เมื่อทำบุญแล้ว ร่างกายเค้าเป็นอย่างไร จิตใจเค้าเป็นอย่างไร เค้ายอมสังเกตได้ อ่านกายอ่านจิตของตัวเองเป็น
บุญ ในความหมายของคุณคือ แบบไหน https://www.blockdit.com/posts/62f3b966623c1df8c0eaf346
โฆษณา