ผมจะข้ามเรื่องเงินเดือนไป และสอนเนื้องานตามปกติครับ
(ผมเป็นคนโลกส่วนตัวสูง จึงไม่ค่อยอยากข้องเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวของใครเช่นกันครับ😅)
  • 2
โฆษณา