เค้าอาจจะมีอะไรที่เราไม่มี ไม่ผิดถ้าเราจะเรียนรู้อะไรบางอย่างจากเขา ,, เพราะนั้น สอนงานตามปกติ และสร้างมิตรภาพที่ดีต่อกัน
อย่างน้อยการมีมิตร ก็ดีกว่ามีศัตรู
  • 1
โฆษณา