RIKI KULM ซึ่งเป็นเทือกเขาในภาคกลางของสวิตเซอร์แลนด์ เป็นที่รู้จักกันในฐานะ "ราชินีแห่งเทือกเขา" โดยยอดที่สูงที่สุด มีความสูงถึง 1,797.5 เมตร
เพราะได้ขึ้น รถไฟ ที่ถือว่าเป็รถไฟที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรปที่ใช้ในการขึ้นเขา พร้อมกับมองวิว ระหว่างทาง
เพื่อนถ่ายในฉากจบมาอวด
อย่าลืมฉัน
  • 3
โฆษณา