ความฝันคือมายา แต่ความรักคือตัวเรา..
ความฝันคือความนึกคิด ความรักคือความรู้สึก
ความรักจะพาไปสู่ความฝัน..เลือกความรักครับ
แสดงความคิดเห็นของคุณ...