กำหนดนิยามรักให้ชัดเจนว่ารักเป็นความปรารถนาดี ยอมรับ เคารพความเป็นตัวตนของตัวเองและอีกฝ่าย ไม่ตามใจเพื่อแค่หวังได้ผลลัพธ์ที่ถูกใจตัวเอง ไม่เรียกร้องเพียงเพื่อได้ดั่งใจตัวเองอย่างเดียว ตระหนักเรื่องการรู้จักที่จะปรับตัวเพราะโลกนี้ไม่ได้มีแค่เราที่มีความปรารถนา และเข้าใจและยอมรับได้ว่าความรักไม่ได้มีปลายทางที่การครอบครองเสมอไป
แสดงความคิดเห็นของคุณ...