ความฝันค่ะ เพราะความรัก ต่อให้ถูกคนแค่ไหน แต้ถ้ามาในเวลาที่ยังไม่ใช่ มันก็ยังไม่สามารถสานฝันให้เป็นจริงได้อยู่ดี
1
แต่ถ้าเราเลือกทำฝันของเรา ในระหว่างทางความฝันนั้น ความรักที่ถูกเวลาและถูกคน จะทำให้เราพบเจอ
เราเรียกมันว่าเกินกว่าความฝัน ค่ะ☺️
1
**เพราะเมื่อก่อนเราเลือกความรักค่ะ แต่มันไม่ใช่ เราไม่ได้ทำตามฝันของตัวเอง
1
แสดงความคิดเห็นของคุณ...