13 ต.ค. 2022 เวลา 02:10
แนวคิดเกี่ยวกับการออมและการเงิน
พื้นฐานสำคัญของการวางแผนการเงิน
Credit : Unsplash.com
ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเป็นแรงบันดาลใจในหลายๆ เรื่องรวมทั้งด้านการเงิน ผมได้เคยเขียนบทความเกี่ยวกับศาสตร์พระราชาที่เกี่ยวข้องกับการเงินมาลงในเพจเมื่อหลายปีก่อน ในเรื่องจากเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ กับการเงิน
อีกหนึ่งแนวทางด้านการเงินของพระองค์ท่านก็คือ การที่พระองค์ทรงเป็นต้นแบบของการออม ด้วยแนวคิดง่ายๆ ที่ทุกคนนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองได้ ซึ่งเป็นพื้นฐานที่ถูกปลูกฝังและรับการอบรมจากสมเด็จย่าในวัยเยาว์ ตั้งแต่การแนะนำให้เก็บเงินค่าขนมหยอดกระป๋องวันละเหรียญ จนได้เงินมากพอสำหรับซื้อจักรยาน และคลาริเน็ต เครื่องดนตรีชิ้นแรกที่มาจากเงินออมของพระองค์ การทำงานรับจ้างเก็บผักผลไม้ไปขายแล้วนำเงินไปซื้อเมล็ดผักมาปลูกเพิ่ม ซึ่งเป็นแนวคิดในการสร้างรายได้ที่กลายเป็นแนวพระราชดำริในโครงการต่างๆ
ยังมีแนวคิดทางการเงินด้านอื่นๆ ที่เราได้รับทราบจากพระราชดำรัสในช่วงเวลาต่างๆ การสร้าง Passive Income จากดอกเบี้ยเงินออม การสร้างหนี้ที่เป็นประโยชน์ ตัวอย่างเช่น
บัญชีเงินฝากธนาคารออมสินของ รัชกาลที่ 9
ถ้าเราสะสมเงินให้มาก เราก็สามารถที่จะใช้ดอกเบี้ยโดยไม่แตะต้องทุน แต่ถ้าเราใช้มากเกินไปหรือเราไม่ระวัง เรากินเข้าไปเป็นทุน ทุนมันก็น้อยลงๆ จนหมด
พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 4 ธันวาคม 2518
... มีเงินเท่าไหร่จะต้องใช้ภายในเงินเดือน...กู้เงินนั้น เงินจะต้องให้เกิดประโยชน์มิใช่กู้สำหรับไปเล่น ไปทำอะไรที่ไม่เกิดประโยชน์
พระราชดำรัสในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 4 ธันวาคม 2540
Credit : BOT ธนาคารแห่งประเทศไทย
พระราชดำรัสของพระองค์ มักมีแนวทางเช่นเดียวกับแนวทางที่นักวางแผนการเงินใช้ในการวางแผนการเงินให้กับลูกค้า ทั้งการออม การบริหารจัดการการเงิน การสร้างรายได้แบบ Passive Income และ แนวคิดเกี่่ยวกับหนี้
ตัวอย่างเหล่านี้ และ พระราชดำรัสต่างๆ ของพระองค์ มักมาจากการทดลองและการลงมือทำด้วยพระองค์เองจนเห็นผล จนกลายเป็นต้นแบบในด้านต่างๆ
สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เราสามารถเรียนรู้และนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับตัวเราและครอบครัว เริ่มตั้งแต่การสร้างนิสัยการออมที่ดี การจัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย เพื่อควบคุมการใช้เงินให้เหมาะสมกับตัวเรา การสร้างรายได้ Passive Income และการสร้างหนี้ที่เกิดประโยชน์ ทั้งนี้เพื่อการมีการเงินที่ดีอย่างยั่งยืนของทุกคน
In Memory of The King
13 ตุลาคม 2565 : ศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผมขอนำแนวปฎิบัติของพระองค์ท่านมาลงในบทความนี้เพื่อน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่านครับ
#ศาสตร์พระราชา #แผนการเงินตามรอยพ่อสร้าง

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์

โฆษณา