13 ต.ค. 2022 เวลา 11:26
ความสุขไม่ได้เกิดขึ้นจากความสมหวังในเงื่อนไขบางประการ
2
แต่ความสมหวังในเงื่อนไขบางประการเกิดขึ้นจากความสุข
🌸💮🌸💮🌸💮🌸💮🌸... อ่านต่อ
10
โฆษณา