เรื่องที่ 1 เราจะช่วยผู้ที่มีความทุกข์ให้กลับมามีความสุขโดยเร็วได้อย่างไร?
เขียนโดย เอ็กซ์ อทไวตะ
3 ถูกใจ
31 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...