13 ต.ค. 2022 เวลา 13:57 • ความคิดเห็น
ตอนนี้ยังไม่มีความรู้สึกนััน แต่บางครั้งเวลาทำไรสักอย่างที่มันไม่กดดันและเป็นสิ่งที่ชอบทำ มันจะทำให้รู้สึกอยากมีเวลาเพิ่ม เพื่อที่จะทำสิ่งนั้นอีก เพราะเหตุนี้จึงมีความรู้ทำให้เวลาผ่านไปใวขึ้น
โฆษณา