ตอนนี้ยังไม่มีความรู้สึกนััน แต่บางครั้งเวลาทำไรสักอย่างที่มันไม่กดดันและเป็นสิ่งที่ชอบทำ มันจะทำให้รู้สึกอยากมีเวลาเพิ่ม เพื่อที่จะทำสิ่งนั้นอีก เพราะเหตุนี้จึงมีความรู้ทำให้เวลาผ่านไปใวขึ้น
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา