คงเป็นเวลาที่เป็นช่วงอายุและเป็นเวลาที่ชอบกับไม่ชอบ?เวลาที่ชอบมักจะสั้นเวลาที่ไม่ชอบมักจะยาว✌️🫰
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา