เริ่มวิ่งสิ หรือเดินก็ได้ ถ้าวางแผนออกกำลังกายได้และทำได้แล้ว คุณจะเจอเรื่องดีๆ ในชีวิตเพิ่มขึ้น และคุณภาพชีวิตดีขึ้น และคุณจะพบว่า "ความอิสระ" มีจริงครับ 🙂
2ถูกใจ
100รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...