เพลงนี้มีอายุห่างกัน 37 ปี
ต้นฉบับ ปี พศ.2526 https://youtu.be/n-4s57hogAI
ฉบับปัจจุบัน พศ.2563 https://youtu.be/Sc9OlSsp3GQ
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา