ความคิดเห็นบนชุมชน
ดนตรี
  • 433
    โพสต์
  • 3
    คำถาม
  • 118
    สมาชิก
เสียงและโครงสร้างที่จัดเรียงอย่างเป็นระเบียบแบบแผน ซึ่งมนุษย์ใช้ประกอบกิจกรรมศิลปะที่เกี่ยวข้องกับเสียง