1.พกสมุด และเขียนทุกอย่างที่คุณเครียด หรือทุกอย่างที่นึกออก เขียนให้หมด กลับมาอ่านสัปดาห์ละ1 ครั้ง ทำแบบนี้ไปเลย แล้วจะเห็นพัฒนาการของการกรองความคิดของคุณ หลังจากที่อ่านไปแล้ว 3 เดือน
2. ดื่มน้ำเยอะๆ จิบบ่อยๆ
3. กำหนดลมหายใจ หายใจเข้า 5วิ ค้าง 2 วิ และหายใจออกทางปาก แบบค่อยๆผ่อน รวมเวลาในการหายใจ 7 วิ/ครั้ง น่าจะทำให้มีสติมากขึ้น
4.ออกกำลังกาย
2ถูกใจ
129รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...