เริ่มที่มีเป้าหมายในการเดินทางของชีวิตค่ะ
จะได้ไม่สะเปะสะปะ ฝึกอยู่กับปัจจุบันขณะ
รับผิดชอบเรื่องที่อยู่ตรงหน้า อย่าติดกับดัก
ความคิดที่จะพาไปกังวลเรื่องอนาคตหรือ
เกาะเกี่ยวกับเรื่องที่ผ่านมาแล้ว หัดชื่นชม
กับเรื่องเล็กๆที่ทำแม้ดูจะไม่ได้เปลี่ยนแปลง
อะไรมาก แต่เรากำลังจะเป็นคนที่ดีขึ้นอนาคต
อย่างแน่นอน....
3ถูกใจ
156รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...