โฟกัสที่ตัวเองเป็นหลักครับ ไม่ทำ ห้ามทำ หยุดทำ ในสิ่งที่อาจก่อให้เกิดปัญหาด้านความรุนแรงได้ในอนาคต จากนั้นก็ศึกษาเรื่องจิตใจมนุษย์มากขึ้น เพื่อหาถึงเหตุ เพื่อเอาความรู้นี้ไปช่วยเหลือคนรอบข้างต่อไป
โฆษณา