ความคิดเห็นบนคำถาม

เราจะเเก้ไขปัญหาความรุนเเรงจากสถาบันครอบครัวได้อย่างไร ?
14 ต.ค. 2022 เวลา 15:20 • ความคิดเห็น • 11 คำตอบ
คำตอบ (11)
 • ควรแก้ที่โครงสร้างพื้นฐานด้านเศรษฐกิจครัวเรือน รวมถึงพัฒนาคนในด้านจิตใจไปพร้อมๆกัน
  ควรให้ทุกคนเข้าใจบทบาทของตนเองในสังคม ตลอดถึงการให้ความเข้าใจถึงการที่จะได้รับการดูแล ปกป้องตนเองได้อย่างไรบ้าง เช่นเวลาเกิดปัญหาต้องไปหาใคร...
 • ส่งเสริมความเข้าใจศีลธรรมตั้งแต่เด็กเล็ก เพื่อโตเป็นสมาชิกครอบครัวที่มีศีลธรรมในการครองเรือน
  • 1
 • สื่อสารมวลชนต้องไม่คิดแต่จะขายข่าว ในทุกแพลตฟอร์ม, ช่องทาง
 • ชี้แจงตามลำดับขั้น / เกิดจากฝ่ายเดียวหรือร่วมมือ / ผู้ได้รับผลกระทบคือช่วงวัยใด / ต้องหาต้นเหตุของสิ่งที่เกิด...มันซับซ้อน ต้องเจาะจงให้ถูกที่ตัวปัญหานั้นๆ
 • พาท่านไปทำบุญทำทาน สอนท่านให้รู้จักการปฏิบัติบูชา สวดมนต์ภาวนา แผ่เมตตา ให้ศึกษาธรรมะ ธรรมะจะอยู่ในจิตใจของพ่อแม่ ถือว่าเป็นการทดแทนพระคุณที่สูงสุด
  และจะนำพาความสงบสุขมาให้ทุกคน ในครอบครัว
 • เดินออกมาจากมันแล้วสร้างครอบครัวใหม่ที่ไม่มีความรุนแรง ทั้งทางร่างกาย และจิตใจค่ะ
  - พ่อ แม่ หรือใครก็ตามที่ใช้ความรุนแรง หรือทนต่อความรุนแรงจนชินได้ เค้าอาจได้รับการหล่อหลอมมาแบบนั้น จนอายุเท่านี้แล้ว อาจจะยากที่จะเปลี่ยนค...
  2
 • ส่วนตัวมองว่า "ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว เริ่มต้นจาก
  1. การกระทำของคนที่คิดว่าตนเป็นใหญ่กว่า มีอำนาจมากกว่า
  2. ประกอบกับความคิดที่ว่า มันเป็นเรื่องปกติ"
  - 'รักวัวให้ผูกรักลูกให้ตี'...
 • พูดยากมากเลยค่ะ เพราะองค์ประกอบหลายอย่างมาก
  ทั้งตัวบุคคล การเลี้ยงดู อารมณ์ การใช้คำพูดระหว่างกัน
  เพราะทัศนคติ ความคิดแต่ละคนแตกต่างกัน
  • 1
 • ให้ความรู้ สติ ปัญญา การศึกษา จิตสำนึกกับคนรุ่นหลัง อย่างมีคุณภาพ...(วิ่งในทุ่งลาเวนเอร์แป๊บค่ะ) เอาจริงๆ แค่สอนให้ทุกคนเห็นคุณค่าตัวเอง เห็นคุณค่าคนอื่น..ให้คนรุ่นหลังค่ะ..แต่บอกเลยว่า..งานช้าง..เฮ่อ
 • โฟกัสที่ตัวเองเป็นหลักครับ ไม่ทำ ห้ามทำ หยุดทำ ในสิ่งที่อาจก่อให้เกิดปัญหาด้านความรุนแรงได้ในอนาคต จากนั้นก็ศึกษาเรื่องจิตใจมนุษย์มากขึ้น เพื่อหาถึงเหตุ เพื่อเอาความรู้นี้ไปช่วยเหลือคนรอบข้างต่อไป