รู้สึกเครียดเพราะเรามองสิ่งรอบตัว เห็นเหตุการณ์ต่างๆมากมาย แล้วสรุปไปในด้านลบ เปลี่ยนเป็นมองทุกอย่างตามจริง และต้องมาถามใจตัวเองก่อนว่าเราต้องการอะไร
63รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...