☘ ชีวิตที่น่าพอใจ ☘
- พ้นความทะเยอทะยาน
- อยู่ในจุดที่ไม่สูงสุด จนกดดัน
- ไม่ใหญ่ เกินไป และไม่เล็ก เกินไป
- ไม่หมกมุ่นกับการพิสูจน์​ตัวเอง
- มีเงินเพียงพอต่อการจับจ่าย
- ลดภาระในชีวิตให้เหลือน้อย
- มีเรื่องให้ห่วง ไม่มากนัก
1
- มีเพื่อน และมีเวลาให้เพื่อน
- มีคนให้รัก และมีคนรักเรา
- มีพื้นที่ปลอดภัย
- มีคนรับฟัง
- พอใจง่าย เงื่อนไขน้อย
- รู้ว่า ตัวเองชอบอะไร
- มีเรื่องให้ภูมิใจกับตัวเอง
- อยู่ในสังคมที่เป็นธรรม
- มีเวลาให้ธรรมชาติ
- อยู่ใน​บ้านเมืองที่มีอากาศบริสุทธิ์
- มีเสรีภาพ และให้เกียรติ​เสรีภาพคนอื่น
- ไม่จริงจังกับชีวิตมากนัก
- ไม่เอาเป็นเอาตายกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
- ไม่คาดคั้นกับคนอื่น
- โกรธยาก หายไว
- รู้ว่า ตัวเองไม่ได้เก่ง หรือสำคัญ​
- รักความธรรมดา
- มีความสุขกับความธรรมดา
- ได้ให้ และได้รับ
- ตระหนักว่า ไม่นานก็จากไปแล้ว
- รู้สึก และยอมรับถึงความเสื่อมสลาย
- ขณะเดียวกัน ก็เห็นถึงความงดงามระหว่างการมีชีวิตด้วย 🤪😁
#พาป้าเที่ยว
บานไม่รู้โรย สิงคโปร์
  • 4
โฆษณา