คุณเดินครบวันละ 10,000 ก้าวหรือเปล่า?
1
ถ้า"ไม่"คุณก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นอัลไซเมอร์สูง
1
สถาบันสุขภาพแห่งชาติสหรัฐกำลังพยากรณ์ว่าในอีกสี่ทศวรรษข้างหน้าจำนวนผู้ป่วยและเสียชีวิตจากโรคอัลไซเมอร์จะเพิ่มขึ้น 1 เท่าตัวจากปัจจุบัน
โดยจากการศึกษาผู้ที่มีอายุ 70 ปีขึ้นไป 1 ใน 3 มีโอกาสสูงที่จะป่วยเป็นอัลไซเมอร์ และสำหรับคนที่เกิดหลังปี 1920 อัตราส่วนอาจสูงขึ้นกว่านี้
ในขณะเดียวกันงบประมาณศึกษาวิจัยเกี่ยวกับโรคนี้ในสหรัฐกลับมีเพียง 0.1% เมื่อเทียบกับโควิด-19 ทั้ง ๆ ที่มีคนป่วยจำนวนมากและเป็นความเจ็บป่วยที่ทุกข์ทรมานจนเสียชีวิตไม่แพ้โรคร้ายแรงอื่น ๆ
ข่าวดีก็คือ มีวิธีการง่าย ๆ (ที่เราไม่ค่อยทำ)ในการลดความเสี่ยงในการเป็นอัลไซเมอร์ นั่นก็คือการเดินให้มาก...
JaMA วารสารด้านประสาทวิทยาในสหรัฐเพิ่งตีพิมพ์ผลการศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนการก้าวเดินในแต่ละวันกับความเสี่ยงต่อการป่วยเป็นโรคสมองเสื่อม
โดยทำการศึกษาผู้คนในสหราชอาณาจักรจำนวนทั้งหมด 80,000 คนเป็นเวลา 7 ปี ด้วยการบันทึกสถิติจำนวนก้าวเดินในแต่ละวันผ่านอุปกรณ์นับจำนวนก้าวแบบติดตามตัว
ผลการศึกษาอธิบายได้คร่าว ๆ ว่า คนที่เดิน 3,800 ก้าวต่อวัน ลดความความเสี่ยงเป็นอัลไซเมอร์ได้ 25% ส่วนคนที่เดิน 9,800 ก้าวต่อวัน ลดความเสี่ยงการเป็นอัลไซเมอร์ได้ถึง 50%
1
หากจำง่าย ๆ ก็คือให้เดินวันละ 10,000 ก้าว จะลดความเสี่ยงการเป็นอัลไซเมอร์ได้ครึ่งหนึ่ง
โดยเทคนิคที่แนะนำในงานวิจัยก็คือ ให้เดินอย่างตั้งใจในความเร็วที่พอสมควรให้ได้ 112 ก้าวต่อนาทีเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงต่อวัน จะเป็นผลดีมาก
การเดินถือเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักของการมีอายุยืนยาว ร่วมกับการกินอาหารที่ไม่แปรรูปและการพักผ่อนให้เพียงพอ
ติดตามอ่านบทความได้ที่
  • 46

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์

โฆษณา