16 ต.ค. 2022 เวลา 05:45 • ไลฟ์สไตล์
เวลาที่ผมดิ่ง ผมมักจะช่วยคนที่อยากให้ช่วย หรือช่วยเหลือสัตว์ หรือให้อาหารสัตว์ ช่น ผมทำคลิปแนะนำเกี่ยวกับไอที เขียนโปรแกรมเพื่อช่วยคนที่แก้ปัญหาไม่ได้บ้าง ตอบคำถามในเน็ตบ้าง บางทีก็ไปให้ข้าวหมาบ้าง สำหรับผมการทำแบบนี้มันช่วยให้ผมรู้สึกว่ามีคุณค่าบ้าง
โฆษณา