16 ต.ค. 2022 เวลา 06:16 • ความคิดเห็น
สรุป "เป้าหมายของจีน" ผ่านการรายงานของ สี จิ้นผิง ในการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีน ครั้งที่ 20
3
เมื่อเวลา 10.00 น. เวลาท้องถิ่นจีน ซึ่งเร็วกว่าไทย 1 ชั่วโมง ของวันนี้ 16 ตุลาคม 2565
1
จีนเปิดการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่ 20 อย่างเป็นทางการ ณ มหาศาลาประชาคม กรุงปักกิ่ง เมืองหลวงของจีน
โดยมีผู้นำจีน ผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์จีน ตัวแทนพรรคคอมมิวนิสต์จีนจากทั่วประเทศและหลายสาขาอาชีพ รวมทั้งกองทัพจีน ผู้ที่ทำชื่อเสียงและผลงานระดับโลกแก่ประเทศจีน อย่างเช่น เจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกฤดูหนาว นักบินอวกาศจีนผู้เคยปฏิบัติภารกิจในอวกาศ และกลุ่มชาติพันธุ์ชนเผ่าต่างๆรวม 2,296 คน
1
ในการเปิดประชุม สี จิ้นผิง ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน และประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้กล่าวรายงานการทำงานในนามคณะกรรมการกลางของพรรคฯ ชุดที่ 19
3
ซึ่งผ่านการอภิปรายและจัดทำร่างรายงานมาในการประชุมเต็มคณะครั้งที่ 7 ของคณะกรรมการกลางพรรคฯ ชุดที่ 19 ที่เพิ่งเสร็จสิ้นไปไม่นาน
โดยสามารถสรุปใจความสำคัญของการกล่าวรายงานของ สี จิ้นผิง ดังนี้
1. การแก้ไขประเด็นไต้หวัน เป็นเรื่องของคนจีนเอง โดยจีนจะใช้การแก้ไขแบบสันติวิธี แต่หากมีกำลังภายนอกหรือใครก็ตามพยายามแทรกแซงกิจการภายในของจีนในประเด็นไต้หวัน จีนก็พร้อมจะใช้กำลังและมาตรการที่จำเป็นตอบโต้
16
2. จีนจำเป็นต้องเสริมสร้างการฝึกและเตรียมการทางทหารอย่างครอบคลุม ปรับปรุงความสามารถของกองทัพจีน พัฒนากลยุทธ์และยุทธวิธีในการทำสงครามและพร้อมป้องกันประเทศ
12
3. กล่าวถึงการเดินทางของจีนในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ผ่านอุปสรรคต่างๆมาได้ ด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกคนในชาติ
2
โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของผู้นำ คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์และแกนนำพรรคที่เป็นศูนย์กลาง โดยเฉพาะช่วงวิกฤติโควิด-19
3
4. เน้นย้ำความสำคัญและพันธกิจของพรรคคอมมิวนิสต์จีน เพื่อประชาชน
3
จีนตั้งเป้าสร้างพื้นฐานสำคัญเพื่อการเป็นสังคมนิยมที่ทันสมัย ตั้งแต่ปี 2563-2578 และตั้งแต่ 2578 เป็นต้นไป จะเป็นสังคมนิยมที่ทันสมัยที่ยิ่งใหญ่ของโลก
4
5. จีนได้ผ่าน 3 เหตุการณ์สำคัญ ได้แก่
2
# ครบรอบ 100 ปีการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีน
1
# การปกครองแบบสังคมนิยมที่มีอัตลักษณ์ของจีนเข้าสู่ยุคใหม่
# นำพาประชาชนจีนหลุดพ้นจากความยากจน และสร้างสังคมพอกินพอใช้
โดยจีนตั้งเป้าสร้างครบ 100 ปี ครั้งที่ 2 เพื่อสร้างชาติจีนให้เป็นสังคมนิยมที่ทันสมัยที่ยิ่งใหญ่อย่างแท้จริงของโลก
6. สี จิ้นผิงชูผลงานสำคัญทางเศรษฐกิจของจีนในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา โดย GDP จีน เติบโตจาก 54 ล้านล้านหยวน เป็น 114 ล้านล้านหยวน คิดเป็น 18.5% ของเศรษฐกิจโลก เพิ่ม 7.2%
4
โดยจีนตั้งเป้าพัฒนาเศรษฐกิจต่อไป โดยมีรากฐานของการพัฒนานวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น ด้านอวกาศ ด้านพลังงาน
3
7. ตั้งเป้าสร้างความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับประชาชนชาวจีนต่อไป โดยจะสร้างตำแหน่งงาน เพิ่มโอกาสในการทำงานแก่ประชาชน
4
ที่กล่าวมาทั้งหมดก็เป็นใจความสำคัญจากรายงานการทำงานที่ สี จิ้นผิง รายงานในที่ประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีน ครั้งที่ 20 เมื่อช่วงเช้า 16 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา
5
อ้ายจงขอขอบคุณข้อมูลบางส่วนจาก https://news.cgtn.com/news/2022-10-16/CPC-opens-20th-National-Congress-1eaEClAZw1a/index.html
1
#อ้ายจง #เล่าเรื่องเมืองจีน #ชีวิตในจีน #จีน
โฆษณา