คิดว่าคนอื่นก็เป็นเหมือนเราคะ แต่ใครจะหาวิธีแก้ได้ก่อน หรือใช้เวลาให้หายได้โดยไม่นาน ลองคิดเป็นเหตุเป็นผล เช่น มันเกิดขึ้นแล้ว หาวิธีแก้ไขดีกว่าน่ะ ไม่คิดถึงเรื่องที่ผ่านมาแล้ว
41 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา