ความสุขอยู่ที่ความพอใจ
แต่ปริมาณความพอใจของแต่ละคน "ไม่เท่ากัน"
1 ถูกใจ
3 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...