hecterotopia ในไทยบ้างจ้า
เมืองใต้ ทำไมเต็มไปด้วยพื้นที่หลากวัฒนธรรม? เป็นไปได้หรือไม่ว่าดินแดนด้ามขวานแห่งนี้ คือ hecterotopia หรือ พื้นที่ทับซ้อนของวัฒนธรรมต่างๆ ทั้ง ชาวพื้นเมือง จีน มาลายู ลังกาสุกะ รวมถึงชาติตะวันตก... อ่านต่อ
  • 1
โฆษณา