ดีมาก
เปรียบเทียบผลการ DCA กับการทำตามระบบ MACD ตัดศูนย์ ( ActionZone ) บน TF Weekly
ลอง Backtest ระหว่างสองกลยุทธ ดูครับ ว่าผลออกมาเป็นไง
DCA Strategy... อ่านต่อ
โฆษณา