18 ต.ค. 2022 เวลา 03:35 • ความคิดเห็น
สั้นๆ
1.( มีสติ) รู้ตัวอยู่กับปัจจุบัน ไม่จมอยู่กับอดีต กังวลอนาคต
2.(คิดบวก)
โฆษณา