สั้นๆ
1.( มีสติ) รู้ตัวอยู่กับปัจจุบัน ไม่จมอยู่กับอดีต กังวลอนาคต
2.(คิดบวก)
2ถูกใจ
67รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...