เพราะ...
รู้แล้ว ยังยึดไว้ = อัตตา
รู้แล้ว ปล่อยวาง = อนัตตา
2 ถูกใจ
88 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...