ความคิดเห็นบนคำถาม

เหตุใด”ใจ” จึงมักพ่ายแพ้แก่อัตตาบ่อยครั้ง ทั้งที่รู้ว่าทุกสิ่งเป็นอนัตตา ?
18 ต.ค. 2022 เวลา 12:41 • ปรัชญา • 10 คำตอบ
คำตอบ (10)
 • สุดยอดคำตอบ
  ใจ ยังไม่ประจักษ์จริง
  1
  การฝึกฝน
  1. ใจต้องเห็นจริงๆ
  2. เห็นต้องเห็นบ่อยๆ...
  1
  • 7
 • สติ. ไม่มีกำลัง
  • 1
 • ใจต้องเสริมกำลังค่ะ ต้องเข้มแข็ง ส่วนใหญ่ก็เกิดจากสมองที่ทำให้คิดไปวนมา ต้องควบคุมสมองให้ได้ และต้องไว้วางใจชีวิตด้วยค่ะ ว่าอย่างไรเสีย สิ่งที่เกิดขึ้นนี้เองจะเป็นผลดี ภายหน้า
  • 1
 • เพราะ...
  รู้แล้ว ยังยึดไว้ = อัตตา
  รู้แล้ว ปล่อยวาง = อนัตตา
  • 2
 • มัน​เป็น​ธรรมชาติ​ของ​มนุษย์​ครับ.. เพื่อ​การ​ดำรง​ชีวิต​ของ​มนุษย์.. ใน​ชีวิต​ของเรา​มัน​ต้อง​มอง​ให้​เห็น​ทั้ง​ความ​เป็น​อัตตา​และ​อนัตตา​ครับ​
  • 1
 • ผมเข้าใจว่าเพราะยังละอวิชชาได้ไม่หมด (รู้ไม่ครบ) จึงเกิดตัณหา (ความอยากมีกำลังสูงกว่า) กลายเป็นอุปาทานโดยไม่รู้ตัว (ลืมความไม่เที่ยง) จนเกิดเป็นอัตตา
  ส่วนที่รู้(รู้ด้วยปัญญาจากสัญญา)ว่าทุกสิ่งเป็นอนัตตาแต่ยังแพ้แก่อัตตาอ...
  • 3
 • "รู้ แต่ไม่เท่าทันความคิด อารมณ์ ความรู้สึก ตัวตนจึงเกิดจึงยึด จึงกลายเป็นยังไม่รู้" 🤔???
  • 5
 • ก็มันเป็นความรู้ระดับสมองไง ยังไม่เคยเข้าไปถึงใจสักครั้ง แล้วใจจะเข้าใจได้ไง
  • 4
 • เรื่องของการยึดถือ เอามาพิจารณา ดูน่ะ
  การที่จิตอาศัย กตัญญูรู้คุณของคุณบิดามารดา ก็ด้วยว่าเป็นจิตที่ประเสริฐ ที่สามารถทำกายบิดามารดา ให้เป็นกายบุญได้ เมื่อจิตของเราอยู่ในกายบุญ จิตของเราก็เท่ากับมีบุญ พร้อมจะสร้างบารมีหนีกรรม...
  • 2
 • เพราะ "ตัวกู-ของกู"
  การรู้มีทั้งความรู้ที่อ่านผ่าน Text และเกิดจากปัญญา ความรู้ที่ทำให้เราเข้าใจได้เป็นปัจเจก ต้องใช้ปัญญาในการมอง
  • 2