คำถาม

เหตุใด”ใจ” จึงมักพ่ายแพ้แก่อัตตาบ่อยครั้ง ทั้งที่รู้ว่าทุกสิ่งเป็นอนัตตา ?
18 ต.ค. 2022 เวลา 12:41 • ปรัชญา • 10 คำตอบ
สุดยอดคำตอบ
ใจ ยังไม่ประจักษ์จริง
1
การฝึกฝน
1. ใจต้องเห็นจริงๆ
2. เห็นต้องเห็นบ่อยๆ...
1
  คำตอบ (10)
  • สติ. ไม่มีกำลัง
   • ใจต้องเสริมกำลังค่ะ ต้องเข้มแข็ง ส่วนใหญ่ก็เกิดจากสมองที่ทำให้คิดไปวนมา ต้องควบคุมสมองให้ได้ และต้องไว้วางใจชีวิตด้วยค่ะ ว่าอย่างไรเสีย สิ่งที่เกิดขึ้นนี้เองจะเป็นผลดี ภายหน้า
    • เพราะ...
     รู้แล้ว ยังยึดไว้ = อัตตา
     รู้แล้ว ปล่อยวาง = อนัตตา
     • มัน​เป็น​ธรรมชาติ​ของ​มนุษย์​ครับ.. เพื่อ​การ​ดำรง​ชีวิต​ของ​มนุษย์.. ใน​ชีวิต​ของเรา​มัน​ต้อง​มอง​ให้​เห็น​ทั้ง​ความ​เป็น​อัตตา​และ​อนัตตา​ครับ​
      • ผมเข้าใจว่าเพราะยังละอวิชชาได้ไม่หมด (รู้ไม่ครบ) จึงเกิดตัณหา (ความอยากมีกำลังสูงกว่า) กลายเป็นอุปาทานโดยไม่รู้ตัว (ลืมความไม่เที่ยง) จนเกิดเป็นอัตตา
       ส่วนที่รู้(รู้ด้วยปัญญาจากสัญญา)ว่าทุกสิ่งเป็นอนัตตาแต่ยังแพ้แก่อัตตาอ...
       • "รู้ แต่ไม่เท่าทันความคิด อารมณ์ ความรู้สึก ตัวตนจึงเกิดจึงยึด จึงกลายเป็นยังไม่รู้" 🤔???
        • ก็มันเป็นความรู้ระดับสมองไง ยังไม่เคยเข้าไปถึงใจสักครั้ง แล้วใจจะเข้าใจได้ไง
         • เรื่องของการยึดถือ เอามาพิจารณา ดูน่ะ
          การที่จิตอาศัย กตัญญูรู้คุณของคุณบิดามารดา ก็ด้วยว่าเป็นจิตที่ประเสริฐ ที่สามารถทำกายบิดามารดา ให้เป็นกายบุญได้ เมื่อจิตของเราอยู่ในกายบุญ จิตของเราก็เท่ากับมีบุญ พร้อมจะสร้างบารมีหนีกรรม...
          • เพราะ "ตัวกู-ของกู"
           การรู้มีทั้งความรู้ที่อ่านผ่าน Text และเกิดจากปัญญา ความรู้ที่ทำให้เราเข้าใจได้เป็นปัจเจก ต้องใช้ปัญญาในการมอง
           • ใจ ยังไม่ประจักษ์จริง
            1
            การฝึกฝน
            1. ใจต้องเห็นจริงๆ
            2. เห็นต้องเห็นบ่อยๆ...
            1