ใจต้องเสริมกำลังค่ะ ต้องเข้มแข็ง ส่วนใหญ่ก็เกิดจากสมองที่ทำให้คิดไปวนมา ต้องควบคุมสมองให้ได้ และต้องไว้วางใจชีวิตด้วยค่ะ ว่าอย่างไรเสีย สิ่งที่เกิดขึ้นนี้เองจะเป็นผลดี ภายหน้า
1 ถูกใจ
46 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...