19 ต.ค. 2022 เวลา 09:22 • ธุรกิจ
ดินแดนอาทิตย์อุทัยนั้น เป็น 1 ในตลาดเครื่องประดับแพลทินัมที่สำคัญของโลก ร่วมกับสหรัฐอเมริกา จีน และอินเดีย ซึ่งแต่เดิมนั้น เครื่องประดับแพลทินัมเป็นที่นิยมมากในผู้หญิงญี่ปุ่นวัยผู้ใหญ่อายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป แต่ด้วยการทำตลาดขยายกลุ่มลูกค้าอย่างเช่นแคมเปญ Platinum Woman ทำให้เครื่องประดับแพลทินัมเป็นที่นิยมเพิ่มมากขึ้นในหมู่วัยรุ่นชาวญี่ปุ่น ซึ่งจะมีรายละเอียดอย่างไรบ้าง สามารถรับชมได้จากคลิป
โฆษณา