ความสุขของชีวิต
ความสุขของชีวิต
อยู่ที่วิธีคิดและมุมมอง..
คุณเคยสงสัยไหม ทำไม คนที่อยู่ด้วยกัน ณ จุดเดียวกัน คนหนึ่งมีความสุข แต่อีกคนกับ เป็นทุกข์
น่าแปลกใช่ไหม
หากเราพิจารณาดูดีๆ ไม่ใช่เรื่องแปลกเลย แท้จริงคนเราจะสุข หรือ จะทุกข์ มันอยู่ที่วิธีคิด และ มุมมองต่อสิ่งที่พบเจอต่างหาก
ดังคำว่า..
คิดดี คิดได้ ก็เป็นสุข
หากคิดร้าย คิดผิด ก็เป็นทุกข์
ต้องหัดคิดให้เป็น คิดในสิ่งที่จะเป็นบวกต่ออารมณ์ความรู้สึกของเรา จะทำให้คุณมีความสุขในท่ามกลางความทุกข์ ..
แต่ต้องบอกว่า มันก็ไม่ใช่เรื่องง่าย เราจำต้องฝึกใจของเราให้คิดดี คิดได้ และ คิดเป็น ..
มองอีกมุม..
  • 1
โฆษณา